Vadības Komanda

Olga Bogdanova

Olga Bogdanova

Dr.oec., NELL vadības grupas priekšsēdētaja

 • AS "Augstsprieguma tīkls" padomes priekšsēdētāja vietniece
 • Latvijas universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes asociētā profesore
 • Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore
 • Pasaules Enerģijas padomes Izpētes komitejas locekle, Pasaules Enerģētikas padomes eksperte un Latvijas Zinātnes padomes eksperte
 • Nākotnes enerģijas līderu FEL-100 programmas absolvente (2018–2021.g.)
 • 35 zinātnisko publikāciju autore, 3 monogrāfiju par ekonomikas un enerģētikas jautājumiem līdzautore.
Aļona Boloņina

Aļona Boloņina

Mg.sc.ing, NELL vadības grupas locekle

 • AS “Latvenergo” Vides pārvaldības daļas vadītāja
 • Eurelectric Vides aizsardzības darba grupas locekle
 • VGB Tehniskās komitejas “Vide” locekļa vietniece
 • Pasaules Enerģijas padomes Nākotnes Enerģētikas līderu programmas (FEL-100) absolvente (2017–2019.g.)
 • 4 zinātnisko publikāciju autore
Gunārs Valdmanis

Gunārs Valdmanis

Mg.sc.ing, NELL vadības grupas loceklis

 • Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors
 • Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes pētnieks
 • Pasaules Enerģijas padomes Latvijas Nacionālās komitejas padomes loceklis
 • 4 zinātnisko publikāciju autors
 • Vairāku grāmatu par ekonomikas, ārpolitikas un drošības jautājumiem līdzautors
Edgars Groza

Edgars Groza

Mg. Sc. Ing, Nell vadības grupas loceklis

 • AS Latvenergo Vēja parku attīstības vadītājs
 • Pasaules enerģētikas padomes Nākotnes enerģētikas līderi programmas
 • FEL-100 dalībnieks
 • 6 zinātnisko publikāciju autors

Programmas dalībnieki

Karīna Viskuba

Karīna Viskuba

AS “Latvenergo” Enerģijas vairumtirdzniecības funkcijas tirdzniecības analītiķe

Esmu ieguvusi augstāko izglītību finanšu jomā un iegūtās zināšanas lietoju, strādājot par tirdzniecības analītiķi enerģētikas nozarē. Savā darba ikdienā analizēju energoproduktu tirgus tendences un to ietekmējošos faktorus, lai sekmētu portfeļu vadību, kā arī veicu dažādu tirgus apstākļu izvērtēšanu pēc tirdzniecības portfeļu pozīcijām. Lepojos, ka strādāju spēcīgāko nozares speciālistu komandā. Dzīves moto: gribi sasniegt mērķi – ņem un dari.

Anrijs Tukulis

Anrijs Tukulis

AS “Latvenergo” Energoefektivitātes daļas projektu vadītājs

Mana līdzšinējā pieredze enerģētikas nozarē saistās vairāk nekā ar piecu gadu darbu AS “Latvenergo”. Ikdienā strādāju “Elektrum” Energoefektivitātes centrā, kur vadu projektus par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumiem, kā arī izglītoju uzņēmumu pārstāvjus par pieejamajiem ilgtspējīgajiem risinājumiem. Pārstāvu Latviju Eurelectric Energoefektivitātes un elektrifikācijas darba grupā. Maģistra grādu esmu ieguvis vides inženierzinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un Viļņas Ģedimina tehniskajā universitātē. Šobrīd zināšanas papildinu doktorantūras studijās. Esmu atvērts izaicinājumiem un labprāt strādāju, lai veidotu enerģētikas nozari ilgtspējīgu un mūsdienu vajadzībām atbilstošu.

Edgars Smiltāns

Edgars Smiltāns

AS “Conexus Baltic Grid” Korporatīvās stratēģijas daļas projektu vadītājs

Eiropas Savienības tuvākajām desmitgadēm izvirzītie klimata mērķi ir ļoti ambiciozi un būtiski mainīs enerģētikas industriju visā Eiropā. Man kā jaunam enerģētikas profesionālim ir ļoti svarīgi, kāda enerģētikas industrija izskatīsies nākotnē. Tai noteikti jābūt ilgtspējīgai, drošai un dabai draudzīgai, bet arī pieejamai sabiedrībai par konkurētspējīgu cenu. Manuprāt, nodrošināt enerģijas cenas pieejamību būs vislielākais izaicinājums. Visbūtiskākās pārmaiņas sagaida tieši fosilās enerģijas nozares, tāpēc man, pārstāvot vienu no tām, jau šodien ir jāpalīdz AS “Conexus Baltic Grid” gatavoties zaļo gāzu ievadei un transportēšanai metāna infrastruktūrā.

Edvarts Daniels Emersons

Edvarts Daniels Emersons

ES stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomas “Enerģētika” koordinators

Mēs visi jau esam sapratuši, ka zaļais kurss noteiks to, kā dzīvosim turpmāk, lai sasniegtu tik ļoti nepieciešamo klimata neitralitāti. Manuprāt, daudzi gan vēl neapzinās, ka šī ir lieliska iespēja, lai attīstītu jaunas idejas, produktus un servisus, kuru izmantošana tiešā veidā palīdzēs mums katram pielikt soli tuvāk labākai nākotnei. Pabeidzis studijas RTU Rīgas Biznesa skolā un RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, esmu sapratis, ka pastāv vēl tik daudz neizmēģinātu biznesa modeļu un tehnoloģiju, kas palielinātu gan mūsu iekšzemes kopproduktu, gan rādītu piemēru pārējiem Eiropas biedriem, kā inovācijas un uzdrīkstēšanās iet roku rokā ar mūsu mērķiem.

Egons Rozenfelds

Egons Rozenfelds

AS “Conexus Baltic Grid” Tehniskās attīstības un investīciju departamenta Projektu vadības biroja projektu vadītājs

Savas pamatzināšanas enerģētikas nozarē esmu guvis, absolvējot Gubkina Krievijas Valsts naftas un gāzes universitāti, un turpinu tās izmantot uzņēmuma AS “Conexus Baltic Grid” investīciju projektu īstenošanā. Mana darba ikdiena ir cieši saistīta ar fosilās enerģijas nozares attīstību, un esmu pārliecināts, ka arī šī veida enerģija var būt dabai draudzīga. Ņemot vērā Eiropas Savienības zaļo kursu, enerģētikas nozarei ir jāattīstās un jāatbilst nākotnes standartiem. Enerģijai jābūt ne tikai dabai draudzīgai, bet arī ilgtspējīgai, drošai un pieejamai ikvienam. Kopā ar NELL programmas dalībniekiem strādāsim pie tā, lai atrisinātu nākotnes enerģētikas izaicinājumus.

Fēlikss Zajecs

Fēlikss Zajecs

AS “Latvenergo” Elektrotransporta uzlādes tīkla funkcijas projektu vadītājs

Elektromobilitāte? Jā! Arvien plašāka sabiedrības daļa sāk saskarties ar šo vārdu, saistot to ar transportu nākotnē, energoefektivitāti un augstāku dzīves kvalitāti. Mans vārds ir Fēlikss, un varu būt jūsu gids ikdienas pārvietošanās transformācijā. Esmu sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadītājs un elektrotransporta uzlādes infrastruktūras izveides eksperts. Mana bagātīgā, daudzpusīgā un praktiskā pieredze inženierkomunikāciju un moderno tehnoloģiju izbūvē mijas ar akadēmiskiem sasniegumiem enerģētikas un elektrotehnikas maģistrantūrā un biznesa sākšanā un vadīšanā. Vairākus gadus tieši un netieši esmu iesaistīts Latvijas elektromobilitātes izveidē un attīstībā.

Kārlis Gičevskis

Kārlis Gičevskis

AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas projektu vadītājs

Enerģētikai ir dažādas šķautnes: elektrotīklu attīstība, gāzes apgāde, atjaunīgie energoresursi, ēku siltināšana, elektromobilitāte, ūdeņradis, patēriņa elastība un daudzas citas. Turklāt globālās pandēmijas laikā mūs visus ir skārusi arī globāla energoproduktu piedāvājuma krīze. Enerģētikā saskatu daudzus izaicinājumus un vienlaikus arī to, ka pāreja uz tīrāku un dabai draudzīgāku enerģētiku ir būtiska ne tikai pasaules vai Eiropas, bet arī Latvijas nākotnes biznesa un dzīves kvalitātes sastāvdaļa.

Ksenija Anžinovska

Ksenija Anžinovska

VSIA “Latvijas jūras administrācija” Jūrnieku reģistra Konvencionālās uzraudzības daļas vecākā inspektore

Strādājot uz tirdzniecības kuģiem, kas ir iesaistīti starptautiskajā kuģošanā, par kuģa elektroinženieri, es sapratu, ka arī okeāns – milzīgs un stiprs – prasa saudzību. Jebkurš cilvēks spēj parūpēties par dabas doto, apzināti izvēloties un efektīvi izmantojot enerģijas avotus. Turpinot profesionālās gaitas “Latvijas jūras administrācijā”, piedalos gan topošo, gan aktīvo jūrnieku izglītošanas veicināšanā, tostarp tādos jautājumos kā tradicionālo un alternatīvo enerģijas avotu lietošana jūrniecībā, kuģu energoefektivitātes pārvaldība un jūras vides aizsardzība.

Poļina Grebeša

Poļina Grebeša

AS “Latvenergo” Izpētes un attīstības funkcijas plānošanas inženiere

Man patīk nodarboties ar praktiskām un precīzām lietām. Mērķa sasniegšana ir viens no manas dzīves dzinējspēkiem. Izglītība un darbs ir saistīti ar siltumenerģētiku un vides zinātni. Ikdienā pētu efektivitātes un elastīguma uzlabošanas risinājumus termoelektrocentrālēs, izstrādājot metodoloģijas un matemātiskus modeļus, piemēram, siltumakumulācijas sistēmas izveidošana, dūmgāzes ekonomaizera un siltumsūkņa uzstādīšana termoelektrocentrālēs, ūdeņraža pilotprojekts.

Romāns Oļekšijs

Romāns Oļekšijs

AS “Latvenergo” TEC tehniskās daļas vecākais elektroinženieris, pētnieka asistents RTU

Kopš 2014. gada strādāju termoelektrostacijās elektrotehniskajā jomā. Pārstāvu AS “Latvenergo” starptautisko organizāciju Eurelectric un VGB darba grupās. Regulāri piedalos LEK pārskatīšanas darba grupās. 2021. gadā par vienu no saviem pētījumiem ieguvu VGB Inovāciju balvu. Uzskatu, ka tuvākā desmitgade būs izaicinājumu laiks, tehnoloģijas un izmantotās metodes mainīsies un attīstīsies, nemainīga paliks tikai elektrība, kas nodrošinās visātrāko enerģijas transportēšanu.

Raimonda Kursīte

Raimonda Kursīte

Schneider Electric Ltd. elektrosistēmu mārketinga vadītāja

Jau ilgstoši strādāju un arī izglītību esmu ieguvusi enerģētikas nozarē, ticot, ka tas ir gan sabiedrības labklājības, gan tehnoloģiju attīstības pamats. Lielāko daļu savas profesionālās dzīves esmu Schneider Electric sastāvā. Pašlaik dzīvoju Lielbritānijā, kur uzņēmumam ir liela slēgiekārtu rūpnīca, esmu šo produktu attīstības vadītāja un atbildu par mārketingu un stratēģiju. Strādāju arī ar mūsu sistēmu un programmatūras piedāvājumu (ADMS, Asset management, Microgrid management u. c.). Aizrautīgi sekoju inovācijām enerģētikas nozarē un perspektīvām, ko tās paver gan ilgtspējības, gan digitalizācijas jomā, un ar laiku ceru sniegt arī savu pienesumu nozares izaugsmei Latvijā.

Haralds Millers

Haralds Millers

AS “Latvenergo” Produktu attīstības un vadības daļas produktu vadītājs

Enerģētikas sektors cieši korelē ar pārējo tautsaimniecību, un pie straujā investīciju pieauguma šajā sektorā lēmumiem, kurus pieņem politikas virzītāji, investori un citas iesaistītās puses, ir jābūt pārdomātiem. Tieši straujais investīciju pieaugums enerģētikas sektorā ļauj veikt pētniecību un attīstīt tehnoloģijas, kuras vēl pirms pāris gadiem liktos futūristiskas, kas, savukārt, nozīmē, ka arī šī brīža vadītāji un līderi bieži saskaras ar situācijām biznesā, politikas izstrādē, kas ir jaunums viņiem pašiem. Uzskatu, ka šī programma, kurā jaunie enerģētikas profesionāļi satiekas ar esošajiem vadītājiem un līderiem un apmainās pieredzē un idejās, ļaus nonākt pie daudz pārdomātākiem lēmumiem, kas būtu pateicīgi ne tikai uzņēmējiem, bet arī sabiedrībai kopumā.

Tomass Liepnieks

Tomass Liepnieks

AS “Sadales tīkls” biznesa attīstības vadītājs

Latvijas enerģētikas sektors ir lielu pārmaiņu priekšā, un tas ir ne vien izaicinājums, bet arī liela iespēja dzīvot vēl atbildīgāk pret vidi, kā arī potenciāli radīt pievienoto vērtību tautsaimniecībai. Pakāpeniska nozares digitalizācija un automatizācija radīs iespēju veicināt Latvijas elektroenerģijas tirgus darbības efektivitāti, kā arī veidos vidi jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai nākotnē, kur to galvenais lietotājs būs cilvēks. Esmu jauns energoapgādes nozares profesionālis, kura pamatnodarbošanās saistīta ar nozares digitālo risinājumu attīstīšanu un ieviešanu. Šobrīd ikdiena lielā mērā ir saistīta ar Nacionālās elektroenerģijas tirgus datu apmaiņas un uzglabāšanas platformas ieviešanas projektu. Vienlaikus atrodu enerģiju, lai pārstāvētu uzņēmumu “Apvārsnis 2020” projektā OneNet, kā arī piedalītos citās ar nozares digitalizāciju saistītās aktivitātēs.

Otto Krickis

Otto Krickis

AS “Latvenergo” TEC tehniskās daļas vecākais siltumenerģētikas un siltumtehnikas inženieris

Jau vairāk nekā 10 gadus strādāju enerģētikas nozarē. Bakalaura profesionālo studiju programmu Rīgas Tehniskajā universitātē apguvu par vienu gadu ātrāk, nekā to paredz oficiālā programma, maģistra studijas pabeidzu ar izcilību, kā arī 2019. gadā ieguvu inženierzinātņu doktora grādu enerģētikas nozarē. Pildot savus profesionālos pienākumus AS “Latvenergo”, vienmēr izmantoju inovatīvu domāšanu darba procesu uzlabošanai un kvalitatīvu rezultātu sasniegšanai. Ikdienas profesionālais darbs galvenokārt ir saistīts ar TEC-1 un TEC-2 pamatiekārtu tehniskā stāvokļa kontroli, iekārtu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves būvprojektu tehnoloģisko ekspertīzi, jaunu inovatīvo tehnisko risinājumu integrāciju ražošanas procesu pilnveidei un turpmākai attīstībai, kā arī VGB tehniskās asociācijas darba grupas ietvaros sekmēju AS “Latvenergo” starptautisko sadarbību ar vadošām Eiropas enerģētikas nozares kompānijām.

Inese Karpoviča

Inese Karpoviča

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta vecākā eksperte

Enerģētika mani ir aizrāvusi ar savu dinamisko, izaicinājumiem bagāto un strauji mainīgo vidi, kas pieprasa pastāvīgu kompetences paaugstināšanu, kā arī domāt vienu soli uz priekšu. Studējot maģistrantūrā politikas zinātni un īpaši pievēršoties enerģētikas politikai, atklāju, cik spēcīgs un vienlaikus politiski jutīgs instruments spēj būt enerģētika reģionālā un globālā spēka līdzsvaram. Enerģētika savā ziņā var tikt uzskatīta par būtisku sastāvdaļu plašākas reģionālās sadarbības veicināšanā, radot ekonomiskās iespējas labklājībai un izaugsmei. Lai gan mans darbs galvenokārt ir saistīts ar dabasgāzes tirgus un infrastruktūras jautājumiem, daļu no nostrādātā laika minētajā pozīcijā esmu veltījusi elektroenerģijas tirgus un infrastruktūras jautājumiem. Pieredze šajās abās nozarēs ļauj daudz plašāk paraudzīties un izprast to savstarpējo korelāciju un nozīmīgumu energoapgādes drošībā un enerģētikas infrastruktūras integrācijā.

Kā kļūt par biedru?

Ja esi vecumā no 19 līdz 32 gadiem, tev ir vismaz 3 gadu darba vai studiju pieredze ar enerģētiku saistītā jomā un vari apliecināt savu vēlmi darboties enerģētikas jomā, savu CV un motivācijas vēstuli sūti uz info@nell.lv.

* Dalībnieku uzņemšana notiek vienreiz gadā, rudenī.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai sniegtu jums vislabāko lietošanas pieredzi mūsu mājas lapā. Nospiežot “Piekrītu” vai turpinot pārlūka sesiju, jūs apstiprināt, ka piekrītat izmantot sīkdatnes. Jūs varat atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot pārlūka iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes.